Nova organizacija linija 7, 20 i 21

U dogovoru s općinama Viškovo i Klana, pristupilo se promjeni koncepcija linija 7, 20 i 21, odnosno reorganizaciji istih na način da se terminal Turkovo aktivira na jedan viši nivo, te da usluga prijevoza mještanima Viškova i Klane bude učinkovitija, odnosno dostupnija.

Slijedom navedenog, u subotu, 12. ožujka 2022. godine, na snagu stupaju novi vozni redovi za linije 20 i 21. Značajna promjena u odnosu na stari vozni red je upravo presjedanje, na Turkovu, vikendom i blagdanima, i to na način da putnici linija 20 i 21 presjedaju na liniju 7 koja će voziti češće nego je to sada slučaj. Polasci koji imaju vezu, posebno su označeni.

Linije 20 i 21 su zadržale dosadašnji broj polazaka za Klanu, Marčelje i Brnčiće, uz mogućnost povećanja broja polazaka.  Kako bi se dobile prave informacije s terena o funkcioniranju sustava, za testni period odabrani su dani vikenda, subota i nedjelja te će se, ovisno o primjedbama i sugestijama korisnika, korigirati potencijalni problemi prije nego se isti model počne primjenjivati i za radni dan.

Isto tako, na ovaj način će se reorganizirati i pojedine druge lokalne i županijske linije, a o čemu će svi korisnici biti obaviješteni na vrijeme.


Skip to content