Izmjene na linijama 10, 10a, 27 i 29, te 25 i 26

KD Autotrolej obavještava sve korisnike grupa linija 10, 10a, 27 i 29, te 25 i 26 kako u ponedjeljak, 7. ožujka 2022. godine, na snagu stupaju novi vozni redovi.

Riječ o ovim izmjenama:

  • Na linijama 25/26 uvodi se dodatni polazak za Radnu zonu 27 s polaskom u 11.20 sati iz Rijeke, dok je zadnji povratak u 22 sata pomaknut 10 minuta kasnije kako bi na njega stizali korisnici po završetku radnog vremena do 22 sata.
  • Polazak br. 9, koji je do sada prometovao do Krasice, produžen je do Hreljina te će kretati u 9.10 sati iz Rijeke, odnosno u 9.50 sati s Hreljina za Rijeku.
  • Zbog novog polaska na liniji 25 u 11.20 sati, sa povratkom iz Zone u 11.50 sati, linija 26 sa Hreljina u 11.40 sati, više neće kružiti kroz Radnu zonu, već će prometovati direktno u Rijeku.
  • Linija 29A s polaskom u 11.30 sati za Kraljevicu po novom voznom redu će prometovati 10 minuta ranije i prolaziti kroz Kostrenu i Bakar, a ne obilaznicom, odnosno u 11.20 sati.
  • Vožnja br. 63, na liniji 29 koja polazi iz Ožlaka u 11.30 sati također će po novom voznom redu prolaziti kroz Bakar.
  • Polazak u 12.55 sati iz Rijeke pomaknut je na 13 sati zbog učenika Pomorske škole koji putuju iz Bakra prema Kraljevici i Ožlaku.


Skip to content