Preregulacija prometa zbog akcije NUS

Zbog provedbe akcije “NUS” uspostvljaju se privremene trase linija javnog prijevoza u subotu, 18. ožujka, od 22 sata, pa do nedjelje, 19. ožujka 2023. godine u večernjim satima:

LINIJE 1, 1A, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 13

SMJER: ZAPAD – ISTOK

Linije 1, 2 -prometuju redovitim trasama do raskrižja Zvonimirove i Ul.Vinka Benca gdje se uključuju na privremenu trasu: Vinka Benca – Franje Čandek – Vukovarska – Viktora cara Emina – F. la Guardie – Pomerio – Žrtava fašizma – „most spomeniki dalje redovitim trasama.

Linije 1A, 3 i 3A -prometuju redovitim trasama do raskrižja Zvonimirove i Ul.Vinka Benca gdje se uključuju na privremenu trasu: Vinka Benca – Franje Čandek – Vukovarska – Viktora cara Emina – F. la Guardie – Pomerio – Žrtava fašizma – „most spomenik– A. K. Miošića – D404 – terminal Delta.

Linija 1A, 3 i 3A u povratku idu terminal Delta Cindrićevom – M. Smokvine Tvrdog – Titov trg i dalje Grohovčevom do – V. Cara Emina gdje nastavljaju u Viktora cara Emina – Vukovarska – Franje Čandeka – Vinka Benca – Zvonimirova i dalje redovitom trasom. Korekcija linije 1A i 3A je na terminalu Delta.

Linija 4 – prometuje redovitom trasom do križanja ulica Žrtava fašizma/Fiumara. Na križanju se uključuje na privremenu trasu:  „most spomenik“, pored hotela Kontinental skreće na Titov trg i dalje Grohovčevom – sjeverni koridor do raskrižja s Prvomajskom gdje se uključuje na redovnu trasu. Za ukrcaj/iskrcaj putnika koristi se stajalište na „mostu spomenik“ i redovita stajališta na sjevernom koridoru.

Linija 5 – prometuje redovitom trasom do raskrižja Prvomajska – V. Cara Emina gdje se uključuje na privremenu trasu: F. la Guardie – Pomerio – „most spomenik“ – A. K. Miošića – D404 – terminal Delta.

Linija 5 u povratku ide terminal Delta Cindrićevom – M. Smokvine Tvrdog – Titov trg i dalje Grohovčevom do Prvomajske gdje se uključuje na redovnu trasu. Korekcija linije 5 je na terminalu Delta.

Linije 6, 7, 7A– prometuju redovitom trasom do raskrižja Nikole Tesle – V. Cara Emina gdje se uključuju na privremenu trasu: V. Cara Emina – F. la Guardie – Pomerio – Žrtava fašizma – „most spomenik“ i dalje redovitom trasom.

Linija 8 – prometuju redovitom trasom do raskrižja Milutina Barača i Zvonimirove gdje se uključuje na  privremenu trasu: Zvonimirova – Vinka Benca – Franje Čandek – Vukovarska – Viktora cara Emina – F. la Guardie – Pomerio – Žrtava fašizma – Titov trg i dalje redovitom trasom.

Linija 13 – u polasku s terminala Delta prometuje redovitom trasom.

SMJER: ISTOK – ZAPAD

Linije 1, 2, 6, 7, 7A, 8, 13 prometuju redovitom trasom do Titova trga. Od Titova trga uključuju se na privremenu trasu: Grohovčeva – sjeverni koridor – V. Cara Emina i dalje Vukovarskom na redovitu trasu linije  6, 7, 7A, linije 1, 2 nastavljaju Vukovarska – Franje Čandeka – Vinka Benca – Zvonimirova i dalje redovitom trasom, a linija 8 nastavlja Vukovarska – Franje Čandeka – Vinka Benca – Zvonimirova -Milutina Barača i dalje redovitom trasom.

Koriste se sva stajališta duž sjevernog koridora te stajalište na „mostu spomenik“.

LINIJE 10 – 32

U vrijeme provedbe akcije „NUS“ sve linije polaze/dolaze s terminala Delta.

Linije 10, 10A, 12, 14, 25, 26, 27 i 29

POLAZAK

Autobusi polaze sa terminala Delta redovnim trasama.

POVRATAK

Linije 10, 10A, 12, 14, 25, 26, 27 i 29 prometuju redovnom trasom do raskrižja s ulicom Fiumara odakle nastavljaju privremenom trasom: „most spomenik“ – A.K. Miošića – D404 – Cindrićeva – terminal Delta.

Linije 11, 23, 32

POLAZAK

Autobusi polaze sa terminala Delta redovitom trasom i od Strossmayerove nastavljaju privremenom trasom: Titov trg -Školjić – Grohovčeva – Žrtava fašizma – Pomerio – F. la Guardie, gdje se:

  • linija 11  uključuje se u Prvomajsku i dalje redovitom trasom.
  • linije 23  i 32 uključuju se u Viktora cara Emina – Vukovarska – Franje Čandeka – Vinka Benca – Zvonimirova i dalje redovitom trasom.

POVRATAK

  • linije 23 i 32 prometuju redovitim trasama do raskrižja Zvonimirove i Ul.Vinka Benca gdje se uključuju na privremenu trasu: Vinka Benca – Franje Čandek – Vukovarska – Viktora cara Emina – F. la Guardie – Pomerio – Žrtava fašizma – „most spomenik“ – A.K. Miošića – D404 – Cindrićeva – terminal Delta.
  • linija 11 prometuje redovitom trasom do raskrižja Prvomajska – V. Cara Emina gdje se uključuje na privremenu trasu: F. la Guardie – Pomerio – „most spomenik“ – A. K. Miošića – D404 – terminal Delta.

Skip to content