Novi vozni redovi na pojedinim županijskim linijama

KD Autotrolej obaviještava korisnike županijskih linija kako u ponedjeljak, 20. ožujka 2023. godine na snagu stupaju novi vozni redovi. Riječ je o linijama 23, 35, 21 i 34:

  • na liniji 23 polazak u 11:15 sati Rijeka-Matulji-Veli Brgud pomiče se sa na 11:05 sati iz Rijeke i produžuje do Zvoneće, sa povratkom u 11:55 sati
  • na liniji 35 polazak u 16:45 sati iz Opatije za Poljane pomiče se na 17:00 sati zbog kašnjenja linije 32 iz Rijeke (veza linije 32 na liniju 35)
  • na liniji 21 zadnji polazak u 22:30 sati iz Rijeke za Brnčiće i Marčelje mijenja smjer kretanja zbog ukidanja stajališe Vozišće benzinska pumpa u smjeru Brnasa.  Polazak će prometovati istim smjerom kao i tijekom cijelog dana, odnosno Rijeka-Pehlin-Viškovo-Marčelji-Brnčići-Kudeji-Brnasi.
  • u Matuljima se više ne ostvaruje veza linije 34 s linijom 23, zbog gore navedene izmjene na liniji 23 (polazak u 11.25 sati iz Opatije, nema vezu u Matuljima s linijom 23)

Skip to content