Odluka o poništenju javnog poziva

U nastavku se nalazi Odluka o poništenju Javnog poziva za prikupljanje ponuda za davanje u zakup vanjskih oglasnih površina na
autohusima KD Autotrolej d.o.o. od 4. sijednja 2021. godine.

odluka o poništenju


Skip to content