Javni natječaj za oglasne površine – odgovori na primjedbe