Uputa osnovnoškolcima i srednjoškolcima za izradu mjesečnih karata

Kako bi olakšali kupovinu i upis prava brojnim osnovnoškolcima i srednjoškolcima, te kako bi izbjegli nepotrebno čekanje na našim šalterima, objavljujemo kratku uputu tko je i u kojem slučaju dužan doći na naše prodajno mjesto.

  • Učenici (osnovnoškolci, srednjoškolci) koji nastavljaju školovanje i kod kojih nije došlo do promjene u korištenju prava,  i ukoliko su škole dostavile popisu o daljnjem školovanju ne moraju dolaziti na prodajno mjesto, nego kupnju mogu obaviti na kioscima i RCC web-u www.rijekacitycard.hr
  • Učenici (osnovnoškolci, srednjoškolci) koji nastavljaju školovanje, a nisu na popisu škola, mogu svoje potvrde priložiti na RCC-webu www.rijekacitycard.hr , te će nakon upisa biti omogućena kupnja prava po punoj cijeni.
  • Učenici (osnovnoškolci, srednjoškolci) koji po prvi puta izrađuju karticu moraju doći na prodajno mjesto i u koliko nisu na popisu škola moraju donijeti potvrdu o redovitom školovanju, oni koji trebaju ostvariti pravo na subvenciju PGŽ moraju donijeti potvrdu.
  • Studenti kupnju za rujan (akademska godina 2022.-2023.) mogu obaviti na kioscima i RCC web-u www.rijekacitycard.hr
  • U koliko su korisnici već kupili prava, a ostvaruju neku od subvencija Ministarstva/JLS-a, mogu korekcije napraviti na prodajnom mjestu i ostvariti povrat sredstava najkasnije do 20. 9. 2023. g. za rujan.

Kod upisa prava i subvencija na prodajnom mjestu korisnici moraju imati Torpedo karticu.


Skip to content