Stanje u prometu

20. siječnja 2024. godine

linija 26 redovnom trasom

linija 36 do stajališta Tuliševica 4

linija 12b za Platak do Soboli (cesta Gornje Jelenje – Kikovica zatvorena)

19. siječnja 2024. godine

od 18.30 sati linija 35 kreće preko Poljana

Linija 34 cijelom trasom

(17.30 sati)

Linija 35 ne prometuje

Linija 34 prometuje do Mihotića

Linija 15 skraćeno do Grada Grobnika

Linija 36 ne ide u Dobreć

Linija 32a ne prometuje preko Sv. Jelene

(12.47 sati)

Zbog snijega linija 26 prometuje do Milenijuma, linija 20 ne ulazi u Lisac, već se okreće kod kapelice, dok linija 36 prometuje do Tuliševice. Ostale županijske linije prometuju uredno.


Skip to content