Privremena trasa linije 29

Od četvrtka, 12. listopada 2023. godine u 8 sati, pa do završetka radova, zatvara se državna cesta D8 (Jadranska magistrala) od Bakra do Bakarca.  Linija 29 prometuje redovnom trasom do stajališta Bakar 1 Koksara, gdje se uključuje na privremenu trasu:

Bakar 1 Koksara ► čvor Sveti Kuzam ► obilaznica ► čvor Križišće ► stara cesta za Kraljevicu ► magistralom do Bakarca,  gdje se okreće na stajalištu Bakarac i u pravcu Kraljevice odnosno Ožlaka  prometuje redovnom trasom.  U povratku iz Ožlaka prema Rijeci linija prometuje redovnom trasom do Bakarca gdje se okreće i vraća magistralom  na čvor Križišće i obilaznicom do čvora Sv.Kuzam odakle se spušta u Bakar te dalje redovnom trasom prema Rijeci.  Osim ulaženja u centar Kraljevice, koriste se i privremena stajališta „Kraljevica INA“ na magistrali u oba smjera.


Skip to content