Izmjene na voznim redovima linija 1a, 3a, te 10, 27 i 29

Od ponedjeljka 11. rujna 2023. na liniji 3a dodan je novi polazak u 8:20 sati iz Bezjaka, dok je na liniji 1a pomaknut polazak s Jelačićevog trga sa 7:45 na 7:30 sati.

Na liniji 10a pomaknut je polazak iz Rijeke za Paveke  sa 6:50 na 6:45, odnosno povratak iz Paveka sa 7:05 na 7:00 kako bi korisnici mogli presjedati na liniju 32 s polaskom u 7:25 sati.


Skip to content