Izmjene na pojedinim voznim redovima

Na voznim redovima grupe linija 12, 12a, 12b, 14 i 15 koje prometuju u pravcu Grobnika uvodi se novi polazak na liniji 14 u 19 sati, trasom Rijeka – Čavle – Mavrinci, s povratkom iz Mavrinci za Rijeku u 19.25 sati.

Na liniji 32 uvodi se zimski red vožnje te prvi polazak iz Rijeke u pravcu Lovrana se pomiče sa 4.40 na 5 sati i ne prometuje više do Mošćeničke Drage, već samo do Lovrana.

U dogovoru sa gradovima Kraljevicom i Bakrom, a na molbu srednjoškolskih korisnika, pomaknuti su polasci linije 29 koji prometuju iz Rijeke u pravcu Bakra i Kraljevice sa 14.15 na 14.30 sati i 20.15 na 20.30 sati.

Vezano za problem večernjeg prijevoza učenika srednjoškolskih ustanova sa prostora Banderova do Delte (Tehnička škola, Prirodoslovna i grafička škola) kojima nastava završava u 20 sati, korigiran je polazak linije 2A na način da polazi sa okretišta u Ul.Ivana Zavidića u 19.55 te je obavezan čekati vrijeme 20.07 sati na stajalištu „Tehnički fakultet“ u pravcu grada.


Skip to content