Zatvaranje Ulice Tome Strižića i privremene trase linija 1B, 7, 7A, te 25 i 26

U subotu 15. travnja 2023.godine od 8 sati pa do završetka radova za sav promet zatvara se dionica Ulice Tome Strižića – KBC Sušak (od raskrižja sa Ul.Vjekoslava Đukića – ulaz/izlaz za Kampus pa do raskrižja s Ul. Kačjak koja ide u pravcu Orehovice), te će linije 1B, 7, 7A, 25 i 26 u navedenom periodu prometovati privremenim trasama:

Linija 1B u polasku s Jelačićevog trga prometuje redovitom trasom do Kvaternikove ulice gdje skreće lijevo (iza OŠ Vežica) –  dio Radničke – Tihovac – Kumičićeva – Mihanovićeva i dalje redovitom trasom. U povratku prometuje redovitom trasom.

Linije 7A i 7 u polasku sa Sv.Križa/G.Vežice, prometuju redovitim trasama do Ul.Svete Ane i Dr.Zdravka Kučića gdje se uključuju na privremenu trasu: Dr.Zdravka Kučića – Ul.Brdo – Podvežica – Kvaternikova – Kumičićeva i dalje redovitom trasom.

U povratku prometuju redovitom trasom do raskrižja Kumičićeve s Kvaternikovom (Teta Roža) gdje se uključuju na privremenu trasu: Kvaternikova – Podvežica – Ul.Brdo – Dr.Zdravka Kučića – Ul. Sveta Ana i dalje redovitom trasom.

Za vrijeme radova uspostavlja se privremeno stajalište u Dr. Zdravka Kučića (nasuprot Street fooda) koje će biti označeno privremenom stajališnom oznakom.

Na privremenoj trasi koriste se sva usputna stajališta.

Linije 25 i 26 u polasku s Delte prometuju redovitom trasom do raskrižja Kumičićeve s Kvaternikovom (Teta Roža) gdje se uključuju na privremenu trasu: Kvaternikova – Podvežica – Ul.Brdo – Dr.Zdravka Kučića – Ul. Sveta Ana i dalje redovitom trasom.

U povratku za Rijeku prometuju redovitom trasom do raskrižja Ul.Svete Ane i Dr.Zdravka Kučića gdje se uključuju na privremenu trasu: Dr.Zdravka Kučića – Ul.Brdo – Podvežica – Kvaternikova – Kumičićeva i dalje redovitom trasom.

 Na privremenoj trasi linije 25 i 26, za ulazak/izlazak putnika koriste se stajališta Podvežica centar (market) i Kvaternikova (Teta Roža).


Skip to content