Zapošljavanje kontrolora uz osposobljavanje za vozače autobusa (financira KD Autotrolej)

KD Autotrolej otvorilo je natječaj za zapošljavanje 10 radnika na radno mjesto kontrolora, s tim da Društvo daje mogućnost zasnivanja radnog odnosa sa kandidatima koje trenutno ne posjeduju kvalifikacije potrebne za obavljanje poslova VOZAČ AUTOBUSA, uz uvjet da se obrazuju i steknu uvijete za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta.
U svrhu realizacije zasnivanja radnog odnosa, Društvo i kandidat će zaključiti sporazum kojim se kandidat obvezuje započeti izobrazbu potrebnu za obavljanje poslova vozača autobusa, i istu dovršiti u primjerenom roku, utvrđenom Sporazumom, a Društvo se obvezuje po završetku školovanja primiti kandidata u radni odnos na radno mjesto vozača autobusa, na vrijeme od dvije godine.

Kandidati koji su zainteresirani za prijavu u program osposobljavanja / prekvalifikacije za vozača autobusa, moraju biti stariji od 21 godinu sa završenom srednjom školom.

Troškove izobrazbe za vozača autobusa snosi KD. Autotrolej d.o.o.

  • Financiranje osposobljavanja nezaposlenih vozača B ili C kategorije za stjecanje D kategorije i KOD 95
  • Financiranje prekvalifikacije nezaposlenih radnika za stjecanje kvalifikacije za vozača motornog vozila i polaganje ispita D kategorije za upravljanje autobusom i KOD 95

Nezaposleni kandidati s kojima Društvo sklopi Sporazum za osposobljavanje/prekvalifikaciju, zasnovali bi  radni odnos na određeno vrijeme na radnom mjestu Kontrolora 2 do završetka programa.

Nakon završenog programa osposobljavanja i dobivanja svih potrebnih kvalifikacija u dogovorenom vremenskom roku,  kandidati bi bili zaposleni na radno mjesto vozača autobusa.
https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=121875628


Skip to content