Izmjene na voznim redovima linija 11 i 35

KD Autotrolej obavještava korisnike linija 11 i 35 kako u ponedjeljak, 28. veljače 2022. godine na snagu stupaju novi vozni redovi.

Na liniji 11 pomaknuti su popodnevni polasci u 15.30, 16 i 16.30 sati za deset minuta te će po novom voznom redu isti prometovati u 15.40, 16.10 i 16.40 sati, a zbog prilagodbe radnim vremenima korisnika.

Također je dodan večernji polazak u 22.15 sati na relaciji Rijeka-Saršoni kojeg do sada nije bilo u voznom redu.

Na liniji 35 polazak u 19.50 sa Slatine za Poljane i Veprinac pomaknut je 5 minuta kasnije u 19.55 sati.


Skip to content