Subvencije za maturante i učenike na stručnoj praksi

KD Autotrolej obavještava sve maturante i učenike koji obavljaju stručnu prasku kako je na sjednici Vlade RH, u petak, 5. lipnja 2020. godine,  donijeta Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2019./2020. Kako stoji u obrazloženju iste,  obzirom da sve veći broj maturanata u strukovnim i umjetničkim programima želi nastaviti školovanje te time i polaže državnu maturu, a zbog situacije izazvane epidemijom COVID-19 (roditelji su ostali bez posla, odnosno imaju smanjene prihode), Ministarstvo znanosti i obrazovanja je predložilo izmjenu Odluke za školsku godinu 2019./2020. kojom se učenicima završnih razreda strukovnih i umjetničkih škola omogućava, osim za izradu i obranu završnoga rada, i sufinanciranje/financiranje prijevoza za dane polaganja državne mature.

Za ostvarenje prava potrebna je potvrda od strane škole, odnosno poslodavca. prodaja karata po subvencioniranoj cijeni moguća je kao i inače, do 10. datuma u mjesecu. Do tada je moguć i povrat novca onim maturantima ili učenicima koji obavljaju stručnu prasku, a koji su kupili kartu po punoj cijeni. 

 

 


Skip to content