Tijekom jutra linije 25 i 26 su prometovale skraćeno Sveti Kuzam do Peveca, dok od 9.45 sati linija 26 prometuje do Milenijujma.

 

Linija za Lisac ne prometuje zbog snjega i leda. Prometujemo skraceno Studena -Klana