Režim prometa za vrijeme Međunarodne karnevalske povorke

KD Autotrolej obavještava sve korisnike javnog gradskog prijevoza kako je za vrijeme održavanja Međunarodne karnevalske povorke, u subotu, 18. lipnja od 15 sati, pa do nedjelje, 19. lipnja 2022. godine u 4 sata, na snazi poseban režim prometovanja.

LINIJE 1, 1A, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 13

SMJER: ZAPAD – ISTOK

Linije 1, 2 -prometuju redovnom trasom do raskrižja Krešimirove (Željeznički kolodvor) i Nikole Tesle gdje se uključuje na  privremenu trasu: Nikole Tesle – V. Cara Emina – F. la Guardie –  Pomerio – Žrtava fašizma – „most spomenik“ i dalje redovnom trasom.

Linije 1A i 3A -prometuju redovnom trasom do raskrižja Krešimirove (Željeznički kolodvor) i Nikole Tesle gdje se uključuje na  privremenu trasu : Nikole Tesle – V. Cara Emina – F. la Guardie – Pomerio – Žrtava fašizma – „most spomenik“ – A. K. Miošića – D404 – terminal Delta.

Linija 1A i 3A u povratku prometuju – terminal Delta Cindrićevom – M. Smokvine Tvrdog – Titov trg i dalje Grohovčevom do – V. Cara Emina gdje nastavljaju N.Tesle  – Krešimirova i dalje  redovitom trasom. Korekcija linije 1A i 3A je na terminalu Delta.

Linija 3 –prometuje redovitom trasom do raskrižja Krešimirove (Željeznički kolodvor) i Nikole Tesle gdje se uključuje na  privremenu trasu: Nikole Tesle -– V. Cara Emina – F. la Guardie – Pomerio – Žrtava fašizma – „most spomenik“ – A. K. Miošića – D404 – terminal Delta.

Linija 3 u povratku prometuje redovitom trasom.

Linija 4 – prometuje redovitom trasom do križanja ulica Žrtava fašizma/Fiumara. Na križanju se uključuje na privremenu trasu:  „most spomenik“, pored Hotela Kontinental skreće na Titov trg i dalje Grohovčevom – sjeverni koridor do raskrižja s Prvomajskom gdje se uključuje na redovnu trasu. Za ukrcaj/iskrcaj putnika koriste se stajalište na „mostu spomenik“ i redovita stajališta na sjevernom koridoru.

Linija 5 – prometuje redovnom trasom do raskrižja Prvomajska – V. Cara Emina gdje se uključuje na privremenu trasu: F. la Guardie – Pomerio – „most spomenik“ – A. K. Miošića – D404 – terminal Delta.

Linija 5 u povratku ide terminal Delta Cindrićevom – M. Smokvine Tvrdog – Titov trg i dalje Grohovčevom do Prvomajske gdje se uključuje na redovnu trasu. Korekcija linije 5 je na terminalu Delta.

Linije 6, 7, 7A– prometuju redovitom trasom do raskrižja Nikole Tesle – V. Cara Emina gdje se uključuju na privremenu trasu: V. Cara Emina – F. la Guardie – Pomerio – Žrtava fašizma – „most spomenik“ i dalje redovitom trasom.

Linija 8 – prometuje redovitom trasom do Željezničkog kolodvora gdje se uključuju na privremenu trasu: Nikole Tesle – V. Cara Emina – F. la Guardie – Pomerio – Žrtava fašizma – A.K.Miošića – Cindrićeva – Strossmayerova – Bulevard oslobođenja i dalje redovitom trasom.

Linije 13 – u polasku s terminala Delta prometuje redovitom trasom.

SMJER: ISTOK – ZAPAD

Linije 1, 2, 6, 7, 7A, 8, 13 prometuju redovitom trasom do Titova trga. Od Titova trga uključuju se na privremenu trasu: Grohovčeva – sjeverni koridor – V. Cara Emina i dalje Vukovarskom na redovitu trasu linije  6, 7, 7A, a linije 1, 2, 8 nastavljaju N.Tesle- Krešimirova gdje se uključuju na redovitu trasu.

Linija 13 prometuju redovnom trasom do Ul. Školjić odakle nastavljaju privremenom trasom: Školjić – Ivana Grohovca  – Žrtava fašizma – „most spomenik“ – A.K. Miošića – D404 – Cindrićeva – terminal Delta.

Koriste se sva stajališta duž sjevernog koridora te stajalište na „mostu spomenik“.

U subotu 18.06.2022.godine, od 15 do 24 sata prijevoz na svim lokalnim linijama je besplatan.

LINIJE 10 – 32

U vrijeme održavanja karnevalske povorke sve linije polaze s terminala Delta.

Linije 10, 10A, 12, 14, 25, 26, 27 i 29

POLAZAK

Autobusi polaze sa terminala Delta redovnim trasama.

POVRATAK

Linije 10, 10A, 25, 26, 27 i 29 prometuju redovnom trasom do Ul. Školjić odakle nastavljaju privremenom trasom: Ul.Školjić – Ivana Grohovca  – Žrtava fašizma – „most spomenik“ – A.K. Miošića – D404 – Cindrićeva – terminal Delta.

Linije 12, 14 prometuju redovnom trasom do Ul. Školjić odakle nastavljaju privremenom trasom: Ul.Školjić – Ivana Grohovca  – Žrtava fašizma – „most spomenik“ – A.K. Miošića – D404 – Cindrićeva – terminal Delta.

Linije 11, 18, 18B, 23, 30, 32

POLAZAK

Autobusi polaze sa terminala Delta redovitom trasom i od Strossmayerove nastavljaju privremenom trasom: Ulica Školjić – Grohovčeva – Žrtava fašizma – Pomerio – F. la Guardie:

  • linije 11  uključuju se u Prvomajsku i dalje redovitom trasom
  • linije 18, 18B, 23, 30 i 32 prometuju trasom V. Cara Emina – Nikole Tesle – Krešimirova i dalje redovitom trasom

POVRATAK

  • U povratku autobusi prometuju redovitim trasama do centra grada gdje se autobusi:
  • linija 11  uključuju iz Prvomajske u ulicu F. la Guardia i dalje sjevernim koridorom,
  • linija 18, 18B, 23, 30 i 32 uključujuiz Krešimirove u Nikole Tesle i dalje sjevernim koridorom.

STAJALIŠTA: za ulazak/izlazak putnika koriste se stajališta u ulici Nikole Tesla, F. la Guardie i „most spomenik“.


Skip to content