Privremene trase u vrijeme Međunarodne karnevalske povorke 2020

OBAVIJEST
PRIVREMENE TRASE U VRIJEME ODRŽAVANJA MEĐUNARODNE KARNEVALSKE POVORKE

NEDJELJA, 23. veljače 2020. godine od 9 do 23 sata

 

LINIJE 1, 1A, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 13

SMJER: ZAPAD – ISTOK

Linije 1, 2 – prometuju redovitom trasom do željezničkog kolodvora gdje se uključuju na privremenu trasu: Nikole Tesla -– V. Cara Emina – F. la Guardie – Pomerio – Žrtava fašizma – „most spomenik“ i dalje redovitom trasom.

Linije 1A i 3A – prometuju redovitom trasom do željezničkog kolodvora gdje se uključuju na privremenu trasu: Nikole Tesla – V. Cara Emina – F. la Guardie – Pomerio – Žrtava fašizma – „most spomenik“ – A. K. Miošića – D404 – terminal Delta.

Linije 1A i 3A – u povratku idu terminal Delta – Cindrićevom – M. Smokvine Tvrdog – Titov trg i dalje Grohovčevom do V. Cara Emina – N.Teslinom  – Krešimirovom i dalje  redovitom trasom. Korekcija linije 1A i 3A je na terminalu Delta.

Linija 3 – prometuju redovitom trasom do Torette gdje se uključuju na privremenu trasu: Rikarda Benčića -Franje Čandeka – Vukovarska – V. Cara Emina – F. la Guardie – Pomerio – Žrtava fašizma – „most spomenik“ – A. K. Miošića – D404 – terminal Delta. Linija 3 u povratku prometuje redovitom trasom.

Linija 4 – prometuje redovitom trasom do križanja ulica Žrtava fašizma/Fiumara. Na križanju se uključuje na privremenu trasu:  „most spomenik“, pored hotela „Kontinental“ skreće na Titov trg i dalje Grohovčevom – sjeverni koridor do raskrižja s Prvomajskom gdje se uključuje na redovnu trasu. Za ukrcaj/iskrcaj putnika koristi se stajalište na „mostu spomenik“ i redovita stajališta na sjevernom koridoru.

Linija 5 – prometuje redovitom trasom do raskrižja Prvomajska – V. Cara Emina gdje se uključuje na privremenu trasu: F. la Guardie – Pomerio – „most spomenik“ – A. K. Miošića – D404 – terminal Delta.

Linija 5 u povratku ide terminal Delta – Cindrićevom – M. Smokvine Tvrdog – Titov trg i dalje Grohovčevom do Prvomajske gdje se uključuje na redovnu trasu. Korekcija linije 5 je na terminalu Delta.

Linije 6, 7, 7A– prometuju redovitom trasom do raskrižja Nikole Tesle – V. Cara Emina gdje se uključuju na privremenu trasu: V. Cara Emina – F. la Guardie – Pomerio – Žrtava fašizma – „most spomenik“ i dalje redovitom trasom.

Linija 8 – prometuje redovitom trasom do željezničkog kolodvora gdje se uključuju na privremenu trasu: Nikole Tesla – V. Cara Emina – F. la Guardie – Pomerio – Žrtava fašizma – A.K.Miošića – Cindrićeva – ul. Strossmayerova – Bulevard oslobođenja i dalje redovitom trasom.

Linija 13 – u polasku s terminala Delta prometuje redovitom trasom.

SMJER: ISTOK – ZAPAD

Linije 1, 2, 6, 7, 7A, 8 prometuju redovitom trasom do Titova trga. Od Titova trga uključuju se na privremenu trasu: Grohovčeva – sjeverni koridor – V. Cara Emina i dalje Vukovarskom na redovitu trasu linije  6, 7, 7A, a linije 1, 2, 8 nastavljaju N.Teslinom – Krešimirovom gdje se uključuju na redovitu trasu.

Linija 13 prometuju redovnom trasom do ul. Školjić odakle nastavljaju privremenom trasom: ul.Školjić – Ivana Grohovca  – Žrtava Fašizma – „most spomenik“ – A.K. Miošića – D404 – Cindrićeva – terminal Delta.

 

Autobusi koriste sva stajališta duž sjevernog koridora te stajalište na „mostu spomenik“.

U nedjelju 23. veljače 2020.godine, od 8 sati, prijevoz na svim lokalnim linijama je besplatan.

 

LINIJE 10 – 32

U vrijeme održavanja karnevalske povorke sve linije polaze i dolaze s terminala Delta.

 

Linije 10, 10A, 12, 14, 25, 26, 27 i 29

POLAZAK

Autobusi polaze sa terminala Delta redovnim trasama.

POVRATAK

Linije 10, 10A,25, 26, 27 i 29 prometuju redovnom trasom do ul. Školjić odakle nastavljaju privremenom trasom: ul.Školjić – Ivana Grohovca  – Žrtava Fašizma – „most spomenik“ – A.K. Miošića – D404 – Cindrićeva – terminal Delta.

Linije 12 i 14 prometuju redovnom trasom do ul. Školjić odakle nastavljaju privremenom trasom: ul.Školjić – Ivana Grohovca  – Žrtava Fašizma – „most spomenik“ – A.K. Miošića – D404 – Cindrićeva – terminal Delta.

 

Linije 11, 18, 18B, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 32

POLAZAK

Autobusi polaze sa terminala Delta redovitom trasom i od Strossmayerove nastavljaju privremenom trasom: ulica Školjić – Grohovčeva – Žrtava fašizma – Pomerio – F. la Guardie:

linije 11 i 19 uključuju se u Prvomajsku i dalje redovitom trasom,
linije 20 i 21 prometuju ulicom V. Cara Emina te ulaze u Vukovarsku i nastavljaju redovitom trasom,
linije 18, 18B, 22, 23, 30 i 32 prometuju trasom V. Cara Emina – Nikole Tesle – Krešimirova i dalje redovitom trasom.

POVRATAK
U povratku autobusi prometuju redovitim trasama do centra grada gdje se autobusi:
linija 11 i 19 uključuju iz Prvomajske u ulicu F. la Guardia i dalje sjevernim koridorom,
linija 20 i 21 uključuju iz Vukovarske u ulicu V. Cara Emina i dalje sjevernim koridorom,
linija 18, 18B, 22, 23, 30 i 32 uključuju iz Krešimirove u Nikole Tesla i dalje sjevernim koridorom.

Autobusi koriste sva stajališta duž sjevernog koridora te stajalište na „mostu spomenik“.

 


Skip to content