Privremene trase linija 2 i 8, te TuRističkog autobusa

U srijedu, 26.7.2017. godine, od 8,00 sati, zbog građevinskih radova u Mihanovićevoj ulici, linije 2, 8  i turistički autobus prometuju privremenim trasama:

–         linija 2  u smjeru Trsata od raskrižja Mihanovićeva – Kumičićeva, prometuje privremenom trasom ulicama Kumičićeva – Tome Strižića – Vjekoslava Dukića – Radmile Matejčić – Sveučilišnom avenijom, gdje će se na stajalištu u Sveučilišnoj aveniji obavljati korekcija voznog reda. Nakon toga linija 2 za smjer Trsat – Srdoči nastavlja prometovanje redovnom trasom.

–         turistički autobus  u smjeru Trsata od raskrižja Mihanovićeva – Kumičićeva, prometuje privremenom trasom ulicama Kumičićeva – Tome Strižića – Vjekoslava Dukića – Radmile Matejčić – Sveučilišnom avenijom, gdje će se na stajalištu u Sveučilišnoj aveniji obavljati korekcija voznog reda. Nakon toga turistički autobus nastavlja prometovanje redovnom trasom.

–         linija 8 za smjer Kampus prometovati će redovnom trasom do raskrižja Šet Joakima Rakovca s Mihanovićevom, odakle prometuje privremenom trasom Ul.Krimeja – Kumičićeva – Tome Strižića – Vjekoslava Dukića – Radmile Matejčić – Sveučilišnom avenijom, gdje će se na stajalištu u Sveučilišnoj aveniji obavljati korekcija voznog reda. U smjeru Torpeda prometuje Sv. Avenija – Slavka Krautzeka II – Mihanovićeva i dalje redovitom trasom.


Skip to content