Privremene trase linija 10 i 10A

Od utorka,  07. svibnja 2019.godine,  pa do završetka radova u Randićima,   linije 10 i 10A prometuju privremenim trasama:

Linija 10 prometuje redovitom trasom do Vrha Martinštice odakle nastavlja privremenom trasom Vrh Martinšćice – Rožmanići (kamp) – Urinj – Šoići. U povratku Šoići – Zidar (magistrala) – podvožnjak (skretanje desno za Kostrenu) i dalje trasom linije 10A.

Linija 10A prometuje redovitom trasom do Šoića. U povratku Šoići – Zidar (magistrala) – podvožnjak (skretanje desno za Kostrenu) i dalje redovitom trasom.


Skip to content