Privremene trase autobusa tijekom utrke Homo si teć (od 10.30 do 12 sati)

U vremenu od 10.30 do 12 sati autobusi prometuju:

LINIJE 1, 1A, 2, 3/3A, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 13

SMJER: ISTOK – ZAPAD- ISTOK

Linija 1  – prometuje redovitom trasom do Titovog trga gdje se uključuju na privremenu trasu: Titov trg – Grohovčeva- “sjeverni koridor“ – V. Cara Emina – Vukovarska – Čandekova – Nova cesta – Lozičina (Baradice) – I.Zavidića (okretište 2A).

U povratku prometuju istom trasom do raskrižja Ul. Žrtava Fašizma i Fiumare odakle nastavlja „most spomenik“ i dalje redovitom trasom.

Linije 1A, 3/3A i 5 -prometuju s Delte – Cindrićeva – M.Smokvine Tvrdog – Titov trg – Grohovčeva – Sjeverni koridor gdje se linija 5 uključuje u Prvomajsku i dalje redovitom trasom, a linije  1A i 3/3A  nastavljaju V. Cara Emina – Vukovarska – Čandekova – Nova cesta, gdje se linije 3/3A uključuje na redovitu trasu, a linija 1A nastavlja- Lozičina (Baradice) – I.Zavidića (okretište 2A).

U povratku prometuju istom trasom do raskrižja Ul. Žrtava fašizma i Fiumare odakle nastavljaju „most spomenik“ – Delta.

Linija 2 -prometuje redovitom trasom do Titovog trga gdje se uključuju na privremenu trasu: Titov trg – Grohovčeva  – „sjeverni koridor“ – V. Cara Emina – Vukovarska – Čandekova – Nova cesta – Lozičina (Baradice) i dalje redovitom trasom.

U povratku prometuju istom trasom do raskrižja Ul. Žrtava fašizma i Fiumare odakle nastavlja „most spomenik“ i dalje redovitom trasom.  

Linija 4 – prometuje redovitom trasom do križanja ulica Žrtava fašizma/Fiumara. Na križanju se uključuje na privremenu trasu: „most spomenik“, pored Hotela Kontinental skreće na Titov trg i dalje Grohovčevom –sjeverni koridor” do raskrižja s Prvomajskom gdje se uključuje na redovnu trasu. Za ukrcaj/iskrcaj putnika koriste se stajalište „most spomenik“ i redovita stajališta na sjevernom koridoru.

Linija 6 -prometuje redovitom trasom do Titovog trga gdje se uključuju na privremenu trasu: Titov trg – Grohovčeva – „sjeverni koridor“ – V. Cara Emina – Vukovarska  i dalje redovitom trasom.

U povratku prometuje istom trasom do raskrižja Ul. Žrtava fašizma i Fiumare odakle nastavlja „ most spomenik“ i dalje redovitom trasom.

Linije 7A i 7 – u polasku s Sv.Križa/G.Vežice, prometuju redovitim trasama do Ul.Svete Ane i Dr.Zdravka Kučića gdje se uključuju na privremenu trasu: Dr.Zdravka Kučića – Ul.Brdo – Podvežica – Kvaternikova – Kumičićeva- Strossmayerova – Titov trg – Grohovčeva -„sjeverni koridor“ – V. Cara Emina – Vukovarska  i dalje redovitom trasom.

U povratku prometuju istom trasom do raskrižja Kumičićeve s Kvaternikovom (Teta Roža) gdje se uključuju na privremenu trasu: Kvaternikova – Podvežica – Ul.Brdo – Dr.Zdravka Kučića – Ul. Sveta Ana idalje redovitom trasom.

Linija 8 – prometuje skraćeno i to na relaciji Trsat (Kampus) – Školjić (garaža KD Autotrolej), u polasku sa Školjića kretati će prema prolaznom vremenu sa stajališta na Titovom trgu.

Linija 13u polasku s terminala Delta prometuje redovitom trasom.

U povratku prometuje redovitom trasom do raskrižja s Fiumarom odakle nastavlja privremenom trasom:„most spomenik“ – A.K.Miošića – D404 – Cindrićeva – Delta. Koriste se sva stajališta na privremenoj trasi.              

Autobusi linija 10, 10A, 11, 12, 14, 21, 23, 26, 27, 29 i 32 za vrijeme trajanja utrke polaze s terminala Delta.

Polazak linija 10, 10A, 12, 14, 27 i 29: Autobusi polaze sa terminala Delta redovnim trasama.

Povratak linija 10, 10A, 12, 14, 27 i 29

Prometuju redovnom trasom do raskrižja s ulicom Fiumara odakle nastavljaju privremenom trasom: „most spomenik“ – A.K. Miošića – D404 – Cindrićeva – terminal Delta.

Polazak linije 25 i 26

Prometuju redovitom trasom do raskrižja Kumičićeve s Kvaternikovom (Teta Roža) gdje se uključuju na privremenu trasu: Kvaternikova – Podvežica – Ul.Brdo – Dr.Zdravka Kučića – Ul. Sveta Ana idalje redovitom trasom.

Povratak linija 25 i 26

Prometuju redovitom trasom do raskrižja Ul.Svete Ane i Dr.Zdravka Kučića gdje se uključuju na privremenu trasu: Dr.Zdravka Kučića – Ul.Brdo – Podvežica – Kvaternikova – Kumičićeva i dalje redovitom trasom do Titovog trga odakle nastavljaju: Titov trg -„most spomenik“ – A.K. Miošića – D404 – Cindrićeva – terminal Delta.

Polazak linija 11, 23, 32

Autobusi polaze sa terminala Delta redovitom trasom i od Strossmayerove nastavljaju privremenom trasom: Titov trg – Školjić – Grohovčeva – Žrtava fašizma – Pomerio – F. la Guardie, gdje se:

  • linija 11  uključuje se u Prvomajsku i dalje redovitom trasom.
  • linije 23 i 32 uključuju se u V. Cara Emina – Vukovarska – Čandekova –  Nova cesta – Lozičina (Baradice) – Diračje – Belići – Matulji gdje linija 23 nastavlja redovitom trasom, a linija 32 nastavlja Kuk (rotor) – Panorama – Volosko Črnikovica i dalje redovnom trasom.

U povratku prometuju istom trasom do raskrižja Ul. Žrtava fašizma i Fiumare odakle nastavljaju „most spomenik“ – A.K. Miošića – D404 – Cindrićeva – terminal Delta.

Linija 21 u 11:30 sati iz Rijeke prometuje: Grohovčeva – Sjeverni koridor – V.Cara Emina – Potok gdje se uključuje na redovnu trasu.

STAJALIŠTA – za ulazak/izlazak putnika koriste se stajališta u ulici Podvežica centar (market), Kvaternikova (Teta Roža), F. la Guardie, Tehnički fakultet, Turnić pošta, Zamet centar, Diračje i sva naredna stajališta do Matulja.

                                               


Skip to content