Privremena trasa linije 7A

Od nedjelje, 26.3.2017. godine, od 17,00 sati pa do petka, 31.3.2017. godine, zbog izvođenja građevinskih radova na čvoru Rujevica, linija 7A mijenja trasu prometovanja. Do raskrižja Vukovarska – Antuna Barca prometuje redovnom trasom odakle nastavlja privremenom trasom (starom trasom linije 7A):

Podmurvice – Ćepićka – Rujevica – Blažićevo – Pehlin dj. Vrtić – Ulica Hosti – okretište Hosti.

U povratku prema centru grada linija 7A prometuje redovnom trasom.


Skip to content