Preregulacija za vrijeme Dječje karnevalske povorke

U subotu, 27. siječnja 2018. godine, od 12.30 do 18 sati, zbog održavanja Dječje karnevalska povorke linije prometuju privremenim trasama:

LINIJE 1, 1A, 2, 2A, 3A, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, KBC, 13

SMJER: ZAPAD – ISTOK

Linije 1, 2, – prometuju redovitom trasom do željezničkog kolodvora gdje se uključuju na privremenu trasu: Manzzonijeva – F. la Guardie – Pomerio – Žrtava fašizma – „most spomenik“ i dalje redovitom trasom.

Linije 1A – prometuju redovitom trasom do željezničkog kolodvora gdje se uključuju na privremenu trasu: Manzzonijeva – F. la Guardie – Pomerio – Žrtava fašizma – „most spomenik“ – A. K. Miošića – D404 – terminal Delta.

Linija 2A – prometuju redovitom trasom do raskrižja Nikole Tesle – V. Cara Emina gdje se uključuju na privremenu trasu: V. Cara Emina – F. la Guardie – Pomerio – Žrtava fašizma – „most spomenik“ – A. K. Miošića – D404 – terminal Delta.

Linije 3 – prometuju redovitom trasom do stanice Žrtava fašizma gdje se uključuju na privremenu trasu: „most spomenik“  – A. K. Miošića – D404 – terminal Delta.

Linija 3A – prometuju redovitom trasom do željezničkog kolodvora gdje se uključuju na privremenu trasu: Manzzonijeva – F. la Guardie – Pomerio – Žrtava fašizma – „most spomenik“ – A. K. Miošića – D404 – terminal Delta. Linija 3A u povratku ide terminal Delta – Cindrićevom – M. Smokvine Tvrdog – Titov trg i dalje Grohovčevom – sjeverni koridor – V. Cara Emina – Teslinom do Krešimirove gdje se uključuju na redovitu trasu. Korekcija linije 3A je na terminalu Delta.

Linije 6, 7, 7A, KBC – prometuju redovitom trasom do raskrižja Nikole Tesle – V. Cara Emina gdje se uključuju na privremenu trasu: V. Cara Emina – F. la Guardie – Pomerio – Žrtava fašizma – „most spomenik“ i dalje redovitom trasom.

Linija 4 – prometuje redovitom trasom do križanja ulica Žrtava fašizma/Fiumara. Na križanju se uključuje na privremenu trasu:  „most spomenik“, pored hotela „Kontinental“ skreće na Titov trg i dalje Grohovčevom – sjeverni koridor do raskrižja s Prvomajskom gdje se uključuje na redovnu trasu. Za ukrcaj/iskrcaj putnika koristi se stajalište na „mostu spomenik“ i redovita stajališta na sjevernom koridoru.

Linija 5 – prometuje redovitom trasom do raskrižja Prvomajska – V. Cara Emina gdje se uključuje na privremenu trasu: F. la Guardie – Pomerio – „most spomenik“ – A. K. Miošića – D404 – terminal Delta. Linija 5 u povratku ide terminal Delta – Cindrićevom – M. Smokvine Tvrdog – Titov trg i dalje Grohovčevom do Prvomajske gdje se uključuje na redovnu trasu. Korekcija linije 5 je u terminalu Delta.

Linija KBC – prometuju redovitom trasom do raskrižja Nikole Tesle – V. Cara Emina gdje se uključuju na privremenu trasu: V. Cara Emina – F. la Guardie – Pomerio – Žrtava fašizma – „most spomenik“ i dalje redovitom trasom.

Linije 8 – prometuju redovitom trasom do željezničkog kolodvora gdje se uključuju na privremenu trasu: Manzzonijeva – F. la Guardie – Pomerio – Žrtava fašizma – Titov trg i dalje redovitom trasom.

Linije 9 i 13 – u polasku s terminala Delta prometuju redovitom trasom.

SMJER: ISTOK – ZAPAD

Linije 1, 1A, 2, 2A, 6, 7, 7A, 8 – prometuju redovitom trasom do Titova trga. Od Titova trga uključuju se na privremenu trasu: Grohovčeva – sjeverni koridor – V. Cara Emina i dalje Vukovarskom na redovitu trasu linije 2A, 6, 7, 7A, a linije 1, 1A, 2, 8 nastavljaju N.Teslinom do Krešimirove gdje se uključuju na redovitu trasu.

Linija KBC – prometuje redovnom trasom do Titovog trga. Od Titova trga uključuju se na privremenu trasu: Grohovčeva – sjeverni koridor – V. Cara Emina – N.Teslina do Krešimirove gdje se uključuju na redovitu trasu.

Linija 9 – prometuje redovitom trasom do Titovog trga gdje nastavlja privremenom trasom: „most spomenik“ – A.K. Miošića – D404  – terminal Delta.

Linija 13 – prometuje redovitom trasom do „sjevernog mosta“ gdje nastavlja privremenom trasom: ulica Školjić – benzinska postaja INA – „most spomenik“ – A.K. Miošića – D404 – terminal Delta.

U vrijeme održavanja karnevalske povorke sve županijske linije polaze/dolaze s terminala Delta.

Linije 10, 10A, 12, 14, 15, 16, 25, 26, 27 i 29

POLAZAK

Autobusi polaze sa terminala Delta redovnim trasama.

POVRATAK

Linije 10, 10A,25, 26, 27 i 29 prometuju redovnom trasom do raskrižja s ulicom Fiumara odakle nastavljaju privremenom trasom:„most spomenik“ – A.K. Miošića – D404 – Cindrićeva – terminal Delta.

Linije12, 14, 15, 16 prometuju redovitom trasom do „sjevernog mosta“ gdje nastavlja privremenom trasom: ulica Školjić – benzinska postaja INA – „most spomenik“ – A.K. Miošića – D404 – Cindrićeva – terminal Delta.

Linije 11, 18, 18B, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 32

POLAZAK

Autobusi polaze sa terminala Delta redovitom trasom i od Strossmayerove nastavljaju privremenom trasom: ulica Školjić – Grohovčeva – Žrtava fašizma – Pomerio – F. la Guardie:

–          linije 11 i 19 uključuju se u Prvomajsku i dalje redovitom trasom

–          linije 20 i 21 prometuju ulicom V. Cara Emina te ulaze u Vukovarsku i nastavljaju redovitom trasom

–          linije 18, 18B, 22, 23, 28, 30 i 32 prometuju trasom V. Cara Emina – Nikole Tesle – Krešimirova i dalje redovitom trasom

POVRATAK

–          U povratku autobusi prometuju redovitim trasama do centra grada gdje se autobusi:

–          linija 11 i 19 uključuju iz Prvomajske u ulicu F. la Guardia i dalje sjevernim koridorom,

–          linija 20 i 21 uključuju iz Vukovarske u ulicu V. Cara Emina i dalje sjevernim koridorom,

–          linija 18, 18B, 22, 23, 28, 30 i 32 uključuju iz Krešimirove u Manzonijevu i dalje sjevernim koridorom.

 

STAJALIŠTA, za ulazak/izlazak putnika koriste se  stajališta u ulici Manzonijeva, F. la Guardie i „most spomenik“.

 


Skip to content