Preregulacija prometa zbog radova u Krešimirovoj ulici

Od subote, 18. siječnja 2020. godine, zbog izvođenja građevinskih radova na dijelu trase Krešimirove ulice zatvara se i Ulica Alessandra Manzonia. Sav promet preusmjerava se preko parkirališta Gracijani.

Na navedenoj trasi ukida se stajalište Brajda u oba smjera, a stajalište Željeznički kolodvor u smjeru Zapada (iz centra grada) privremeno se stavlja u funkciju za sve linije.

Linije 4, 5, 11, 19 i 103 prometuju privremenim trasama.

 

Linija 5 i 103

– prometuju s terminala Delta – Cindrićevom – M. Smokvine Tvrdog – Titov trg i dalje Grohovčevom do Prvomajske gdje se uključuje na redovnu trasu. U povratku prometuje redovnom trasom do stanice Riva odakle ide na terminal Delta koje je ujedno početno i završno stajalište.

 

Linije 11 i 19

– prometuju s terminala Delta – Cindrićevom – M. Smokvine Tvrdog – Titov trg i dalje Grohovčevom do Prvomajske gdje se uključuju na redovnu trasu. U povratku prometuju redovnim trasama.

 

Linija 4

– prometuje redovnom trasom do križanja ulica Žrtava fašizma/Fiumara. Na križanju se uključuje na privremenu trasu: „Most spomenik“, pored hotela „Continental“ skreće na Titov trg i dalje Grohovčevom i „Sjevernim koridorom“ do raskrižja s Prvomajskom gdje se uključuje na redovnu trasu. Za ukrcaj/iskrcaj putnika koristi se stajalište na „Mostu spomenik“.

Na navedenoj trasi ukidaju se stajališta Brajda u oba smjera te stajalište Manzoni u smjeru iz centra grada.

 

Linije 4, 5 i 103 koristite sva stajališta duž sjevernog koridora.

Linije 11 i 19 koristiti stajalište Ivana Grohovca, Žrtava fašizma i  F.la Guardia za ukrcaj i iskrcaj putnika.

 


Skip to content