Obilježavanje Praznika rada u Ronjgima

U srijedu, 1.5.2019. godine, povodom proslave Praznika rada u Ronjgima, uspostavlja se privremena regulacija prometa na prometnici Viškovo – Saršoni. Promet će se odvijati jednosmjerno u smjeru od Ronjgi prema Viškovu, u vremenu od 08:00 do 22:00 sata.
U navedenom periodu polasci na liniji 11, koji prometuju do Viškova, prometuje privremenom trasom Rijeka – Saršoni – Garići – Marčelji – Viškovo (Vozišće), u polasku i povratku.

Navedenog dana organiziran je besplatan prijevoz sa Delte za Ronjge. Autobusi započinju prometovanje od 8:30 te do 16:30 sati prometuju iz Rijeke prema Ronjgima, a od 16:30 do 19:30 sati iz Ronjgi prema Rijeci.

Smijer prometovanja autobusa:

Delta – Saršoni – Ronjgi – Viškovo – Delta.

Također, na relaciji Viškovo – Marčelji – Saršoni – Ronjgi – Mladenići – Viškovo, u vremenu od 10:00 do 19:00 sati, prometovati će minibus. Vožnja je besplatna, a minibus će stajati na svim autobusnim stajalištima na navedenoj relaciji.


Skip to content