Novi vozni redovina županijskim linijama

KD Autotrolej obavještava korisnike javnog gradskog prijevoza kako u ponedjeljak, 27. veljače 2023. godine stupaju na snagu novi vozni redovi na linijama:

  • na liniji 11 pomiče se polazak br. 27 iz Garića sa 7.10 sati na 7 sati, zbog kašnjenja u dolasku u Rijeku po 20 do 30 minuta.   Iz ovog razloga pomaknut je i polazak na liniji 20 iz Rijeke za Marčelji sa 6.35 sati na 6.25 sati.
  • na liniji 23A uvodi se novi polazak iz Brguda za Rijeku u 12.05 sati  (do sada je prometovao iz Permana u 12.15 sati)
  • na liniji 32 pomiče se polazak u 7.35 sati iz Opatije za Rijeku na način da će sada kretati u 7.20 sati sa Slatine u pravcu Rijeke. Zbog toga je pomaknut polazak br. 5-šk. sa 7 sati na 6.50 sati iz Rijeke za Opatiju.
  • na liniji 34 pomiče se polazak br. 36-šk. sa 6.45 sati iz Veprinca na 6.40 sati kako bi se ostvarilo presjedanje na vlak Matulji-Rijeka zbog promjene voznog reda HŽ-a (vlak prolazi kroz Matulje 4 minute ranije).


Skip to content