Obavijest studentima

Redovni studenti koji su status studenta imali u akademskoj godini 2016./17. pravo prijevoza za listopad 2017. mogu kupiti po subvencioniranim cijenama na prodajnim mjestima KD Autotrolej te na kioscima Tiska, iNovina i Boslera (sukladno odlukama jedinica lokalne samouprave i Sveučilišta). Navedeno se odnosi na studente koji imaju prijavljeno prebivalište i boravište na području Grada Rijeka ili prebivalište na području ostalih JLS.

 

Studenti koji su upisali prvu godinu studija u akademskoj godini 2017./18. kao i studenti s područja Grada Opatija te općina Lovran i Mošćenička Draga pravo za listopad mogu kupiti isključivo na prodajnim mjestima KD Autotrolej uz donošenje odgovarajućeg Rješenja jedinice lokalne samouprave.

 

 


Skip to content