Za vrijeme proljetnih praznika, od 18.04. do 28.04.2019 godine ,linija 8A ne prometuje.