Novo stajalište za linije 18, 18B, 22, 23 i 30

Od srijede, 05.04.2017. godine, autobusno stajalište Jelačićev trg na kojem staju grupe linije 18, 18b, 22, 23, 30  izmješta se na novu lokaciju cca 100 prije postojeće (Fiumara). Novo stajalište je označeno stajališnom oznakom.