NOVI VOZNI REDOVI ZA GRADSKE LINIJE

KD Autotrolej obavještava sve korisnike kako u ponedjeljak, 7. rujna 2020. godine, na snagu stupaju novi vozni redovi. U nastavku su vozni redovi za gradske linije:

Lin 1 važi od 07.09.2020

Lin 1A važi od 07.09.2020

Lin 1B važi od 07.09.2020

Lin 2 važi od 07.09.2020

Lin 2A važi od 07.09.2020

Lin 3 važi od 07.09.2020

Lin 3A važi od 07.09.2020

Lin 4 važi od 07.09.2020

Lin 4A važi od 07.09.2020

Lin 5 važi od 07.09.2020

Lin 5A važi od 07.09.2020

Lin 6 važi od 07.09.2020

Lin 7 važi od 07.09.2020

Lin 7A važi od 07.09.2020

Lin 8 važi od 07.09.2020

Lin 13 važi od 07.09.2020


Skip to content