Novi vozni redovi linija 4 i 32, 32A

Na liniji 4 pomaknut je polazak u 12:46 sa Brašćina koji je prije polazio u 12,39.

Na liniji 32A pomaknut je polazak 12 koji je prije polazio u 11,05 dok po novom voznom redu polazi iz Lovrana u 11,15.

Vozni redovi započinju sa primjenom u ponedjeljak, 11.7.2017. godine.


Skip to content