Ljetni vozni red na gradskim linijama od 5. lipnja 2023. godine

U ponedjeljak, 5. lipnja 2023. godine na snagu stupa ljetni vozni red na gradskim, odnosno loklanim linijama, a zbog problema neodostajućeg broja vozača, o kojem je KD Autotrolej još prošli tjedan obavijestilo javnost.

Stupanjem na snagu ljetnog voznog reda, gdje je manji broj polazaka na gradskim linijama, omogućit će normalno realiziranje voznog reda, a što KD Autotrolej trenutno nije u mogućnosti osigurati sukladno postojećem voznom redu. U prvom redu riječ je o izmjenama voznih redova linija 2, 5, 6, 7 i 7a.

Naime, velik broj vozača koristi godišnji odmor (stari), njih čak 33, dok je 25 vozača na bolovanju, te se zadnjih dana događalo da određeni polasci na pojedinim linijama nisu mogli biti realizirani.

Inače, na raspolaganju imamo ukupno 262 vozača.

O nedostatku vozača komuniciramo već dulje vrijeme, a unatoč mjerama koje poduzimamo, broj vozača i dalje nije na zadovoljavajućoj brojci.

Napominjemo kako činimo sve što je u našoj moći kako bi osigurali dovoljan broj vozača, te tako financiramo osposobljavanje nezaposlenih vozača B ili C kategorije za stjecanje D kategorije i KOD 95, kao i prekvalifikaciju nezaposlenih radnika za stjecanje kvalifikacije za vozača motornog vozila i polaganje ispita D kategorije za upravljanje autobusom i KOD 95. Do sada smo na ovaj način osposobili 7 vozača, a treba spomenuti i kako je novim kolektivnim ugovorom osigurano povećanje plaća vozačima. U postupku kolektivnog pregovaranja između Uprave društva i reprezentativnih sindikata u KD Autotrolej postignut je dogovor da se ukupna godišnja svota za plaće zaposlenih u Autotroleju poveća 1.050.000 €.  Povećanje sredstava za plaće u iznosu 1.050.000 € uključuje povećanje osnovne bruto plaće svim radnicima društva, osim osoba na rukovodećim pozicijama. Povećanje je provedeno skalarno, ovisno o visini plaće i deficitarnosti radnog mjesta, pri čemu je vozačima kao najdeficitarnijem kadru najviše povećana plaća.

Unatoč svemu što poduzimamo, vozača nam i dalje, nažalost manjka, te u ovom trenutku intenzivno razmišljamo o zapošljavanju stranaca preko agencije za zapošljavanje radnika.

Novi vozni redovi bit će objavljeni u petak, 2. lipnja 2023. godine.


Skip to content