Izmještanje stajališta u Saršonima

U ponedjeljak, 26.11.2018. godine, od 8:30 sati, zbog građevinskih radova u Saršonima postojeća stajališta izmještaju se na novu lokaciju:

Stajalište Saršoni iz Garića  izmješta se na privremenu lokaciju cca 50 metara prije postojeće stanice.

Stajalište Saršoni  izmješta se na privremenu lokaciju cca 50 metara poslije postojeće stanice.

Stajalište za Saršoni za Gariće  izmješta se na privremenu lokaciju cca 100 metara prije postojeće stanice postojeće stanice.

Privremena stajališta bit će označena stajališnom oznakama.


Skip to content