Od subote, 15.7.2017. godine, gradsko i prigradsko stajalište Fiumara u smjeru A (prema centru) zamijenit će mjesta na način da će stajalište gradskih linija biti prvo (Fiumara kbr. 5, trgovina Pivka), dok se stajalište prigradskih linija izmješta na lokaciju današnjeg stajališta gradskih linija (Fiumara kbr. 13, bivša trgovina Peko).