Izmjene na voznim redovima linija 10, 10a, 17, te 3a

KD Autotrolej obavještava korisnike grupe linija 10 i 10a, 19, 20 i 21, te 3a kako u ponedjeljak, 4. travnja 2022. godine, na snagu stupaju novi vozni redovi. Na liniji 17 dodan je polazak u 6.50 sati iz Bezjaka za Turkovo gdje se presjeda na linije 7, 20 i 21 u pravcu grada.

Na linijama 19 i 20 ostvaruje se veza na Furićevu (benzinska pumpa Viškovo) u 13.45 sati, odnosno presijedanje sa linije 20 na liniju 19 za Klanu. Po završetku radova u centru Viškova, veza linija 19 i 20 obavljati će se na stajalištu kod groblja u Viškovu.
Na zahtjev Općine Kostrena dodan je polazak u 6.40 sati gornjom cestom kroz naselje do Šoića (povratak u 7 sati),  a polazak 6.50 sati kroz Žurkovo i Paveke je skraćen do kružnog toka u Urinju te se magistralom vraća prema Rijeci.


Skip to content