Izmjene na linijama za Matulje i Grobnik

KD Autotrolej obavještava korisnike grupa linija koje prometuju za Matulje i Grobnik, kako u ponedjeljak, 12. rujna 2022. godine, na snagu manje izmjene u voznim redovima. Zbog zahtjeva osnovnih škola mijenjaju se vremena pojedinih polazaka:

Linije 22-23-23A-30:

Polazak br. 12 u 12.10 sati iz Rijeke pomaknut je na 12.05 sati, kako bi se ostvarile veze ne polaske drugih linija.

Polazak br. 53 u 7.45 sati iz Rijeke pomaknut je na 7.35 sati na zahtjev korisnika škole u Jušićima.

Polazak br. 69 u 15.30 sati iz Muna pomaknut je na 15.25 sati i prolazi kroz Brgud na zahtjev korisnika iz Brguda.

Linije 34-37:

Polazak br. 40 u 7.30 sati iz Veprinca pomaknut je na 7.25 sati zbog kašnjenja u centar Matulja (početak škole).

Polazak br. 51 u 14.15 sati iz Veprinca na zahtjev korisnika prolazit će kroz Rukavac.

Linije 12-14-15:

Polazak br. 28A, 77 i 80 – promjene na liniji 14 na traženje osnovne škole Čavle.


Skip to content