II stupanj pripravnosti i stanje u prometu

Zimski Stožer Grada Rijeke u 10 sati stupanj pripravnosti podignuo je na razinu II. Na području Grada Rijeke nema problema u prometu, a manjih problema je u zapadnom dijelu okolnih gradova i općina.

STANJE U PROMETU: (2.03.2018.)

14.20 sati:
linija 17 vozi do Trampovog Brega
linija 22 ne ulazi u Lisac
linije 34 i 34 a prometuju ali ne idu u Rukavac i preko Tošine
linija 26 prometuje do Plasa
linija 3a prometuje do Trampovog Brega
linija 3 prometuje redovnom trasom

11 sati:
linije 26 i 27 prometuju do Fistera
linija 32a prometuje do Zagore (ne ide u Sv. Jelenu)
linija 34 do Veprinca
linija 34a ne prometuje
linija 35a ne ide u Pobre
linija 37 ne prometuje u Pobre
linija 21 ne vozi kroz Kudeje
linija 3 do kružnog toka ispod groblja Zamet

 


Skip to content