Gradske linije na dan otvorenja EPK RIJEKA 2020

PRIVREMENE TRASE U VRIJEME ODRŽAVANJA MANIFESTACIJE OTVORENJA EPK RIJEKA 2020

U SUBOTU 01. veljače 2020. godine od 14 sati, pa do NEDJELJE, 02. veljače 2020. godine do 04 sata.

Prijevoz je u subotu, 01. veljače 2020. godine, na svim lokalnim i županijskim  linijama besplatan.

 

Iako je subota, KD Autotrolej će voziti prema voznom redu za radni dan i to na svim gradskim linijama. Od 18 do 24 sata, bit će uvedeni dodatni polasci na linijama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7a i 8 te produljen vozni red pa će zadnji polasci ovih linija iz centra prema krajnjim odredištima biti u 24 sata.

 

LINIJE 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, KBC, 13

 

SMJER: ZAPAD – ISTOK

Linije 1, 2 – prometuju redovitom trasom do željezničkog kolodvora gdje se uključuju na privremenu trasu: Nikole Tesla -– V. Cara Emina – F. la Guardie – Pomerio – Žrtava fašizma – „most spomenik“ i dalje redovitom trasom.

Linije 1A i 3A – prometuju redovitom trasom do željezničkog kolodvora gdje se uključuju na privremenu trasu: Nikole Tesla – V. Cara Emina – F. la Guardie – Pomerio – Žrtava fašizma – „most spomenik“ – A. K. Miošića – D404 – terminal Delta.

Linije 2A – prometuju redovitom trasom do raskrižja Nikole Tesle – V. Cara Emina gdje se uključuju na privremenu trasu: V. Cara Emina – F. la Guardie – Pomerio – Žrtava fašizma – „most spomenik“ – A. K. Miošića – D404 – terminal Delta.

Linija 1A, 2A, 3A u povratku idu terminal Delta – Cindrićevom – M. Smokvine Tvrdog – Titov trg i dalje Grohovčevom do – V. Cara Emina gdje linije 1A i 3A nastavljaju N.Teslinom  – Krešimirove i dalje  redovitom trasom, a linija 2A Vukovarskom i dalje redovitom trasom. Korekcija linije 1A i 3A je na terminalu Delta.

Linija 3 – prometuje redovitom trasom do Torette gdje se uključuju na privremenu trasu: Rikarda Benčića -Franje Čandeka – Vukovarska – V. Cara Emina – F. la Guardie – Pomerio – Žrtava fašizma – „most spomenik“ – A. K. Miošića – D404 – terminal Delta. Linija 3 u povratku prometuje redovitom trasom.

Linija 4 – prometuje redovitom trasom do križanja ulica Žrtava fašizma/Fiumara. Na križanju se uključuje na privremenu trasu:  „most spomenik“, pored hotela „Kontinental“ skreće na Titov trg i dalje Grohovčevom – sjeverni koridor do raskrižja s Prvomajskom gdje se uključuje na redovnu trasu. Za ukrcaj/iskrcaj putnika koristi se stajalište na „mostu spomenik“ i redovita stajališta na sjevernom koridoru.

Linija 5 – prometuje redovitom trasom do raskrižja Prvomajska – V. Cara Emina gdje se uključuje na privremenu trasu: F. la Guardie – Pomerio – „most spomenik“ – A. K. Miošića – D404 – terminal Delta.

Linija 5 u povratku ide terminal Delta – Cindrićevom – M. Smokvine Tvrdog – Titov trg i dalje Grohovčevom do Prvomajske gdje se uključuje na redovnu trasu. Korekcija linije 5 je na terminalu Delta.

Linije 6, 7, 7A– prometuju redovitom trasom do raskrižja Nikole Tesle – V. Cara Emina gdje se uključuju na privremenu trasu: V. Cara Emina – F. la Guardie – Pomerio – Žrtava fašizma – „most spomenik“ i dalje redovitom trasom.

Linija 8 – prometuje redovitom trasom do željezničkog kolodvora gdje se uključuju na privremenu trasu: Nikole Tesla – V. Cara Emina – F. la Guardie – Pomerio – Žrtava fašizma – A.K.Miošića – Cindrićeva – ul. Strossmayerova – Bulevard oslobođenja i dalje redovitom trasom.

Linija KBC – prometuje redovitom trasom do raskrižja Nikole Tesle – V. Cara Emina gdje se uključuju na privremenu trasu: V. Cara Emina – F. la Guardie – Pomerio – Žrtava fašizma – „most spomenik“ – i dalje redovitom trasom.

Linija 13 – u polasku s terminala Delta prometuje redovitom trasom.

 

 

SMJER: ISTOK – ZAPAD

Linije 1, 2, 6, 7, 7A, 8, KBC prometuju redovitom trasom do Titova trga. Od Titova trga uključuju se na privremenu trasu: Grohovčeva – sjeverni koridor – V. Cara Emina i dalje Vukovarskom na redovitu trasu linije  6, 7, 7A, a linije 1, 2, 8, KBC nastavljaju N.Teslinom – Krešimirovom gdje se uključuju na redovitu trasu.

Linija 13 prometuju redovnom trasom do ul. Školjić odakle nastavljaju privremenom trasom: ul.Školjić – Ivana Grohovca  – Žrtava Fašizma – „most spomenik“ – A.K. Miošića – D404 – Cindrićeva – terminal Delta.

 

Linije koriste sva stajališta duž sjevernog koridora te stajalište na „mostu spomenik“.

 

U nedjelju 02. veljače 2020. godine noćne linije 102 i 103 prometuju sjevernim koridorom.

 

 


Skip to content