KD Autotrolej je snizio cijene karata do 25 posto, a riječ je o akciji koja će se pod nazivom „Ljeto s Autotrolejom“ provoditi tijekom srpnja i kolovoza.

Baner: Ljeto sa Autotrolejom

Snižene cijene

Snižene su mjesečne osnovnoškolske karte, te je tako tijekom srpnja i kolovoza cijena za zonu 1 umjesto dosadašnjih 92 kune, 70 kuna. Za sve četiri zone umjesto dosadašnjih 120 kuna, treba izvoditi 90 kuna. Snižene su i mjesečne srednjoškolske i studentske karte, tako da sada karta za zonu 1 umjesto 134 kuna, stoji 100 kuna, za zonu 2 umjesto dosadašnjih 180 kuna, karta stoji 140 kuna. Snižena je i cijena za zonu 3, koja sada iznosi 170 kuna, umjesto dosadašnjih 229 kuna, te za zonu 4 za koju je sada potrebno izdvojiti 210 kuna, umjesto 274 kune.

Dvije nove vrste karata

Nadalje, uvedene su dvije nove vrste karata, odnosno ljetna dnevna karta koja sada za zonu 1 stoji 16 umjesto dosadašnjih 20 kuna, te za sve četiri zone 27 kuna, umjesto 34 kune. Ljetna tjedna karta za zonu 1 sada stoji 65 kuna, umjesto 80 kuna, dok je za ljetnu tjednu kartu za sve četiri zone sada potrebno izdvojiti 130 kuna, umjesto dosadašnjih 160 kuna. Bitno je za naglasiti kako je ljetne dnevne i tjedne karte moguće kupiti isključivo u vozilu kod vozača, na našem prodajnom mjestu na Jelačićevom trgu i putem aplikacije Smartica koja se realizira sa A1.

Snižene i cijene pojedinačnih karata

Također, značajno su snižene i cijene pojedinačnih karata u vozilu na validatoru koje je moguće kupiti putem DC RCC prepaid kartice, tako da pojedinačna karta za zonu 1 stoji 6,50 kuna, umjesto 7 kuna, za zonu 2 cijena je 8,75 kuna, umjesto dosadašnjih 9,50 kuna. Cijena pojedinačne karte na validatoru za zonu 3 sada stoji 10,75 kuna, umjesto dosadašnjih 11,70 kuna, a cijena karte za zonu 4 iznosi 12,50 kuna, umjesto 13,50 kuna. Sniženje cijena karata na validatoru realizirano je u suradnji s Erste card Clubom.

Na koncu treba naglasiti kako se sniženje cijena karata, koje su navedene, odnosi i na karte koje je moguće kupiti putem aplikacije Smartica, a riječ je, da podsjetimo o ljetnoj dnevnoj i ljetnoj tjednoj karti.

Obavještavamo sve korisnike osnovnoškolskih, srednjoškolskih i studentskih mjesečnih karata, koji su karte kupili po punoj cijeni, kako je moguć povrat razlike novca na našem prodajnom mjestu na Jelačićevom trgu.

Obzirom na situaciju u kojoj se Autotrolej trenutno nalazi, ova akcija je pokušaj privlačenja novih korisnika, dok se nove akcije planiraju za jesen.