Stajališta

Stajališta smjer A: Viškovo

Stajališta smjer B: