Stajališta

Stajališta smjer A: Delta - Baraći

Baraći, Sv.Kuzam, Tijani, Draga nova stanica, Sv.Jakov, Draga Brig, Orlići II, Orlići I, Podohrušvom, Sv.Ana, KBC Sušak, M.Kontuša, O.Š.Vežica, Radnička, D.Gervaisa 1, D.Gervaisa 2, D.Gervaisa 3, Kumičićeva, Susaćki neboder, Fiumara, Delta

Stajališta smjer B: Baraći - Fiumara

Delta, Piramida, Kumičićeva, D.Gervaisa 3, D.Gervaisa 2, D.Gervaisa 1, Radnička, O.Š.Vežica, Podvežica, Zdravka Kučića III, Sv.Ana, Podohrušvom, Orlići I, Orlići II, Draga Brig, Sv.Jakov, Draga nova stanica, Tijani, Sv.Kuzam, Baraći